BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC CHÂU ÂU

KHÁI NIỆM BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC Bơm chân không vòng nước là loại bơm hút chân không dùng nước để làm mát và làm kín. Nó tạo được lưu lượng lớn tính bằng m3/phút. Nhưng áp suất của bơm hút chân không vòng nước không cao khoảng 740 mmHg. Phù hợp với các ứng dụng cần lưu lượng lớn và tức […]

Read more

BƠM CHÂN KHÔNG CÔNG NGHIỆP

Máy bơm chân không vòng nước  Máy bơm chân không một cấp Máy bơm chân không vòng dầu    Máy bơm chân không là thiết bị sử dụng với mục đích loại bỏ không khí, chất khí, hơi nước, chất lỏng từ không gian khép kín để tạo ra môi trường chân không. Việc loại bỏ này nhằm tạo ra […]

Read more