Máy bơm chìm nước thải – bơm chìm thực phẩm, hóa chất

Máy bơm chìm bao gồm: bơm chìm giếng, bơm chìm thực phẩm, bơm chìm hóa chất, bơm chìm nước thải. Được sử dụng để bơm tự mồi các lưu chất được chứa trong bồn,bể hoặc các giếng nước ngầm… Lưu chất có thể là nước, nước thải, hóa chất hay các loại đồ uống được sản xuất công nghiệp… Sản phẩm được […]

Read more