MÁY BƠM HÓA CHẤT-BƠM AXIT-BƠM NƯỚC MUỐI

Chemical pumps – máy bơm hóa chất châu Âu Các máy bơm hóa chất Châu Âu được thiết kế với cấu tạo tối ưu nhất. Vật liệu cấu tạo được lựa chọn từ các loại nhựa chuyên dụng làm cho máy bơm có thể linh hoạt với nhiều lưu chất khác nhau. Máy bơm hoàn toàn cách biệt với các […]

Read more