Bơm thực phẩm Hurricane II

Ứng dụng của máy bơm vệ sinh bồn chứa Hurricane II Máy bơm vệ sinh bồn chứa HURRICANE II: Máy bơm vệ sinh bồn chứa Model  HURRICANE II được sử dụng để làm sạch bồn chứa sản phẩm. Bơm thực phẩm có cấu tạo nhỏ gọn, không ma sát và không tạo ra dòng điện. Dòng chảy của nước cho phép bơm […]

Read more